Административна сграда на ул. “Отец Паисий” 2 – Джумаята, Пловдив

Известна е като търговската сграда на големият тютюнев търговец Константин Кутоглу. Построена през 1923 г. и е една от първите подобни сгради в Пловдив. Фасадата е с богата декорация и може да се причисли към модерният у нас по време на строителството Art Nouveau стил, в който са изпълнени и доста съседни сгради. Фасадата през годините има доста намеси по мазилките и пластиката. Възстановена бе богатата оригинална декоративна система на сградата, премахнати късните лошо изпълнени мазилки и елементи, възстановени изчезнали детайли и коригирани ерозирали фрагменти. Изпълнени СМР дейности – мазилки и шпакловки, подмяна на дограма, подмяна на улуци, метални обшивки и шапки.

По време на реставрационния процес:

След реставрация:

Проект съгласуван с НИНКН: арх. Петкана Бакалова и арх. Петър Петров
Главен изпълнител: “НИКОЛАЙ ОМ“ ЕООД
Поизпълнител: скеле и монтаж дограма “АСТРА БИЛДИНГ Груп“ ЕООД