Банка ДСК – ул. “Московска” 19, София

Проектант на четириетажната постройка е виенският възпитаник архитект Георги Фингов. Шедьовърът е сътворен през 1914 г. – времето на неговия творчески разцвет. Сградата e в стил “модерн” с бароково влияние. В нея от 1956 г. насам се помещава клон на ДСК. Фасадата се отличава от околните с богатата си пластична украса, орнаментални и декоративни пана, скулптури и красиво пластично членение – камък и различни по структура мазилки.

След многобройни ремонти, повечето от които са много лошо изпълнени и при които са нанасяни груби ретуши върху пластиката, ние се заехме с реставрацията на цялата фасада. Бяха предприети следните възстановителни операции: Почистване на цялата повърхност (водно, механично, ръчно), почистване на камъка (пясъкоструйно, механично) на гранитният цокъл и корниз. Бяха ретуширани всички пана с растителен орнамент, скулптурни глави, скулптурите и вазите на последният етаж, които бяха на места сериозно увредени. Бяха въстановени големи участъци от гладката рустикална мазилка, едроструктурната мазилка, по-голямата част от щукатурните корнизи и многобройни малки участъци от каменните корнизи и первази. Предизвикателство беше реставрацията на каменният портал със скулптури на орли, сериозно замърсен, ерозирал, с очупвания и груби циментови ретуши от периода 1944-89г.