Реставрация на Колонада и пластични скулптурни елементи
Център пешеходна зона, гр. Димитровград (11 000 м2)

Построяването на Димитровград е било безспорно значимо архитектурно събитие за България. Градът е построен за три години от 1947 до 1950 с труда на 50 хиляди бригадири от цяла България. Голяма част от младите хора остават да живеят там, като изграждат не само жилища, пътища, заводи, но и цяла индустрия. Димитровград е един от специфичните архитектурни ансамбли в стил обозначаван като„сталински барок”, който доминира през 30-те и 50-те години на ХХ век в СССР и Източна Европа, които са своеобразна социалистическа реплика на неокласицизма. Той е един от 14-те подбни градове построени изцяло в тази стилистика и предизвикателството за нас беше уникално: за първи път след построяването се предприемаше цялостна реставрация.

Процес на реставрация:

Основната констатация беше, че както е типично за периода на 50-те и 60-те години, по-голямята част беше имитация на камък и то много добра. Камък – зеленикав, мек и много ерозирал пясъчник, имаше само на последните два блока (пред автогарата). Имаше също множество корекции и намеси от различни периоди – голяма част беше финализирана с мозайка, а другаде с циментова мазилка. На много места беше нарушена сериозно целостта на пластиката (камъка). Налице бяха множество отчупвания и пукнатини, някои от които опасни за здравината. Камъкът беше сериозно ерозирал поради външни влияния, като на места ерозията се разпростираше в дълбочина. Голяма част от облицовката е от плочи, имитиращи камък (състав от пясък, вар, цимент, пластификатори). Това налагаше сложен комплексен подход към различните материали. Забелязваха се множество опити за възстановяване на повредени и липсващи части от пластиката, изпълнени изключително лошо, в различни периоди и предимно с компрометирани материали. На места при това изпълнение е бил загубен прецизният характер на формата. Налице бяха сериозни замърсявания, проникнали в дълбочина и също така графити, при които са използвани бои на ацетонова и алкидна основа.

След реставрацията: