Къщата на Каназиреви – София (бул. „Хр. Ботев“ 82)

По пътя на развитието ни в работата като реставратори, след всяка следваща реализация все повече осъзнаваме отговорността си и важността на работата в публична среда. Поредният обект беше прекрасната неголяма къща на бул. “Христо Ботев“ 82 или така известна в архивите на Стара София като „Къщата на Каназиреви“. Преди това покарай сериозната работа по фасадата на „Доходното здание на Барух Мушолам“ (бул. „Хр. Ботев 95“), която е отсреща, всекидневно разсъждавахме за начините, по които можеше да се спаси сградата, и най-вече пластичната много богата украса, голяма част от която вече беше унищожена. Макар че имаме сериозен опит, може би точно благодарение на него знаехме, че всяка подобна сграда има собствен „секрет“ на връщане към живот. Всяка сграда има душа, невидима лична история и неповторима вибрация, която ни инспирираше за методите на работа.

Предизвикателствата в началото бяха сериозни – и мазилки и пластика почти се разпадаха в ръцете ни и може да се обобщи, че почти целият изходен материал беше компрометиран. Основният екип беше фиксиран върху заснемането и изработването на липсващите детайли и още около 10 художници работиха върху цялостната реставрация. Прецизно и дълго почистване на цялата пластична украса, укрепване и внимателни ретуши, заснемане и възстановяване на елементи, като най-трудно беше със силно повредените. Някои от тях бяха събрани от десетки натрошени парчета и закрепени с най-нови неръждаеми анкери и лепила. Мазилките бяха копрометирани и свалени почти навсякъде до тухла и впоследствие бяха въстановени с оригиналният им рустикален растер както и различни структурни нива. От тук нататък Къщата на Каназиреви започва нов живот – с достатъчно професионална прецизност сме подготвили работата и за следващата реставрация след 50 години!

Историческа справка: Къщата е построена през 1912 г. (по проект на арх. Карл Хайнрих за семейството на Пенчо Димитров). Каназиреви я купуват скоро след това. По-късно по време на комунизма в къщата остават само дъщерята и майка ѝ. През този период Софжилфонд настаняват квартиранти на нормиран наем. Реставрацията е изцяло частно субсидирана и се предприема от новите собственици Иво и Веселин Койчеви.

Проект – арх. Валентина Едрева

Награда на София в раздел за Опазване на културното наследство 2018 г.