Къщата на Яблански – София

Предизвикателствата в началото бяха плашещи и много-топ архитектурен паметник в сърцето на Столицата, дълга публична дискусия около него от най-видни експерти, тежко състояние и на конструкция и на пластика, конкуренция с концепциите на други фирми, ние като нова генерация творци… Аз без колебание постъпих така както е постъпил Д. Яблански преди 105 години – повиках консултантите от Виена, защото при този процес нямаше място за грешки, както и поради причина, че в България Щукатурната пластика не е детайлно изучена като технология на възстановяване.

Ние започнахме с 100% реставраторски подход – запазване на съществуващата пластика, укрепване и ретуширане, както и възстановяване на липсващите елементи, които поради повтаряемостта си можеха да се възстановят чрез заснемане. Проби и анализ на всички използвани от Андреас Грайс материали бяха анализирани в лаборатория във Виена. Всички анализи и технологични предписания бяха извършени от Klaus Wedenig – един от водещите реставратори във Виена, а целият технологичен процес на място беше ръководен от Елизабет Пенкер – скулптор и реставратор. Основният екип – братята Томас и Светослав Зиковски и скулптура Костадин Ненов и още около 20 художници, работихме върху цялостната реставрация. Прецизно и дълго почистване на цялата пластична украса, укрепване и внимателни ретуши, заснемане и възстановяване на елементи, като най – трудно беше със силно повредените “охлюви” високо на Източната фасада. Грайс е изпълнил тънки отливки от роман цимент през 1905 – нов и скъп материал. Някои от тях сега бяха събрани от десетки натрошени парчета и закрепени с най – нови неръждаеми анкери. Любопитно бе и възстановяването на безвъзвратно загубените скулптури от корниза на Източната фасада. Десетки снимки от същата епоха, които аз лично направих при обиколката ми на подобни обекти – Загреб, Виена, Будапеща, Триест и др., бяха изходните модели за новите скулптури, чийто мащаб и пропорции бяха съхранени след дълго взиране в оцелелите стари снимки на Къщата. Всичко това бе допълнено от работата на “Еко Арт” Бургас върху корнизите и мазилките в стриктно сътрудничество с главния изпълнител ЦСТ Строй Инженеринг.

Тепърва предстоеше най – тежкото предизвикателство – уникалните тавани и фоайе на първия етаж. При тежкото конструктивно състояние на Къщата, те бяха сериозно увредени и не можеха да се съхранят. Всички тези орнаменти бяха изградени по стара технология – смесена техника на повърхностен слой гипс с изключително голяма сложност. Тогава ние реализирахме единственото възможно, за да не ги загубим – прецизно бяха свалени отпечатъци и бе извършено композиционно заснемане. Отново, според тези калъпи бяха изработени всички орнаменти, като особено сложно бе с кухата отливка на завършващия Р профил голям корниз. Изхождайки от сложността на композицията и релефа мисля, че тук бе реализиран за първи път в България, подобен процес на възстановяване.

НИКОЛАЙ ИВАНОВ – ръководител на проекта