Къщата с папагалите – бул. „Хр. Ботев” 7, София

По съществуващи архиви на НИНКН сградата е построена през 1916г. като „Здание на Колчаков и Зафиров”. Архитекта – Проф. арх. Тодор Христов Златев е известен за времето си автор, от пионерите на сецесиона в България. Разположена на ключово място за началото на 20-ти век сградата е била знакова за района и символ на времето си. Била е известна като „Къщата с папагалите” заради уникалните си подпрозоречни декоративни медальони с папагали и флорални мотиви. Декоративните елементи се отличават с особена уникалност. Съществуващото положение на фасадите беше много лошо- на много места липсваше мазилка, там където тя все още беше останала, фасадната боя по нея е силно олющена. Цялата пластична украса имаше нужда от реставрация, доизграждане или подмяна, части от нея бяха разрушени, а други липсваха напълно. Бяха изпълнени и монтирани огоромен брой нови отливки на пластичние елементи -от малки конзоли и части от корнизи и капители, до цели пана с папагали.Възстановени бяха липсващи части от корнизи и укрепени тераси и первази. Цялата мазилка е изпълнена почти наново, армирана с мрежа.

Особени интересно беше възстановяването на мазилковата украса по колоните на 1 во ниво изпълнена на място с издраскване като сграфито.