Къща на Сокеров на „ул. Александровска” 43 – Русе

Построена е през 1898 г. по проект на арх. Тодор Петров. За първият собственик на къщата не се знае нищо, освен инициалите Л. Н. на фасадата. Втори собственик е Ганчо Сокеров – заможен русенски адвокат и журналист.

Фасадата и пластиката бяха в изключително тежко състояние, мазилките повредени изцяло и по двете фасади. Имаше участъци от ерозирала тухла, както и участъци с компрометирана от времето и земетресения зидария с тежки пукнатини.

Цялата пластика беше компрометирана от една страна от многократни боядисвания на камъка (две от които с блажна боя) както и от ерозия, която е нормална за мекият Русенски варовик. Имаше отчупени парчета, липсващи части, почти всички ръбчета и повърхности също бяха компрометирани. Имаше лиспващи конзоли и елементи.

Беше извършено внимателно почистване и на пластика и на мазилки с всички средства, малки телени четки и др. ръчно, химично, с горелка и на места пароструйно. При такава дългогодишна интервенция с боядисване на камъка (който е силно хигроскопичен) не може да се постигне добър краен резулта. Беше извършено максималното за да се подготви пластиката за ретуш. Ерозиралата тухлена зидария и част от пластиката бяха заразени, поради дългото време нестопанисване, от биологични агенти, плесени, растения и т.н. Навсякъде беше третирано с алгицид, а на места и с анти сол. Всички пукнатини бяха обработени, както и подлепени части на счупени пластични елементи. Ретуширани бяха липсващи части, на по-големите направено анкериране, също и допълнително подсилване със стъкломатни мрежи. Използвани бяха камъкоподобни смеси по рецепта. Обработената пластиката е покрита с няколко слоя консервираща ръчна шпакловка (по рецепта на Клаус Ведениг) Виена и импрегнирана.

Повредените участъци на мазилките се свалиха до тухла и се измазаха наново, останалата здрава оригинална мазилка беше почиститена и прешпаклована с ръчно нанесена запечатваща шпакловка и армирана с мрежа.