Сградата на ул. „Княз Александър Батемберг I” 6 – София

Сградата е построена като Доходно здание, (по-късно Кредитна банка – сега Банка ДСК) през 1897 г. Проектирана е от италианският архитект Мариано Пернигони. По фасадата е имало намеси, най-вече неколкократно пребоядисване и лоши поправки по елементите и някои части от рустиката. Бяха свалени всички компрометирани мазилки и части от елементи. Елементите са коригирани като форма и са покрити с консервиращ слой, фасадата е изцяло прешпаклована и армирана с мрежа.