“Пътят на човешката Душа” – Ритуална зала на погребална агенция “МИРА” – София (27m²)