Частен дом на ул. „Проф. Асен Златаров“ 1 – София

Сградата е построена през 1914 година и в историята си е претърпяла серия от неправилни намеси и ремонти. Имаше изпочупена пластика, липсващи елементи, а останалите боядисани с блажна боя, компроемтирани мазилки и новопроектиран двор с нови пластични елементи. Реставрацията беше изпълнена по най-прецизният начин и къщата се откроява сред околните в квартала.